نیایش
  • جدیدترین
  • مقالات

نیایش

مارس 30, 2022

تـوکـل
  • جدیدترین
  • مقالات

تـوکـل

شخص مسلمان همواره نیازمند اعتماد کردن به الله متعال می باشد، اعتماد و توکل به ذات واحدی که مالک آسمان ها و زمین بوده و بر هر چیزی قادر و تواناست... شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی....

فوریه 10, 2020

حفاظت از زبان
  • جدیدترین
  • مقالات

حفاظت از زبان

شخص مسلمان را لازم است که هرگز بدون  تحقیق و سنجش زبان به سخن نگشاید، بلکه همه حرف هایش پس از غور و دقت و توأم با تأمل صورت پذیرد و بر آنچه می شنود بدون غور و تحقیق حکم....

نوامبر 26, 2019

غَفلَت
  • جدیدترین
  • مقالات

غَفلَت

یکی از منفی ترین و مذموم ترین صفاتی که انسان را به سوی تباهی می کشاند عبارت از غفلت می باشد. شخصی که به این بیماری دچار مهلک دچار شود، هیچگونه آمادگی برای نجات ندارد، و ...... شما می توانید....

اکتبر 19, 2019

فرصتهای طلایی برای گناه زدایی
  • جدیدترین
  • مقالات

فرصتهای طلایی برای گناه زدایی

شخص مومن راست تا درخت ایمانش را چنان بارور سازد که ثمره آن وی را از ھر گونه زشت پسندی ھا و شرک گزینی ھا پاک و مبرا گرداند ، در آن صورت است که لذت و کیفیت شمار ایمان....

ژوئن 30, 2019

تلویزیون اینترنتی

tv

اوقات شرعی پایتخت‌های اسلامی

religious
podcast-cover

00:00

رسول الله صل اله عليه وسلم

دکتر نهضتیار خطیبی