khetabat

نـبی بَـر حَـق

ژوئن 25, 2019

رسول خدا علیه الصلاه و السلام مانند سایر برادرانشان در نبوت ھم در دنیا و ھم در آخرت از جانب االله متعال مؤیَد و منصور بوده اند، ھر چند در مسیر دعوت و اصلاح نشیب و فراز بی شماری بود، ولی بالاخره مسلک و آئین نبی بر حق برتری یافته، پیروزی و عزت و رفعت نصیب وی و اصحابش گردیده، و از ھر گونه اذیت و گزند دشمنان در امان و حمایت الھی قرار گرفت بر عکس آتش کینه و عداوت مشرکین و یھود و نصاری و منافقین دامنگیر خود آنھا شد…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید