اهتمام ورزیدن به نسل جدید (۲ قسمت)
  • جدیدترین
  • ویدئوها

اهتمام ورزیدن به نسل جدید (۲ قسمت)

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان اهتمام ورزیدن به نسل جدید (2 قسمت) https://youtu.be/i3kV_2Ejqzc?si=lhFc7hJk7_c0dRch اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت دوم) https://youtu.be/-dqYX5qbxlc?si=3DQMEJL8sCsS1JMu اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت اول)

دسامبر 7, 2023

پایبندی به اصول اسلام
  • جدیدترین
  • ویدئوها

پایبندی به اصول اسلام

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( 2 قسمت) https://youtu.be/Pp2RXtJtcNc?si=fWMR2sETe6QwaXYu سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت دوم) https://youtu.be/YSFNyZNVb_Y?si=FkANU4ylB_LBi9re سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت....

دسامبر 7, 2023

رسول الله صل اله علیه وسلم
  • جدیدترین
  • ویدئوها

رسول الله صل اله علیه وسلم

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان رسول الله صل اله علیه وسلم https://youtu.be/4oulMb21kjE?si=BqmQVlQ9UQOZXQ1q

اکتبر 5, 2023

رسول الله صل اله علیه وسلم
  • جدیدترین
  • سخنرانیها

رسول الله صل اله علیه وسلم

سپتامبر 29, 2023

ثبات و پایداری در مسیر مبارزه
  • جدیدترین
  • سخنرانیها

ثبات و پایداری در مسیر مبارزه

جولای 23, 2022

بدون شک و تردید یکی از پرمسئولیت ترین مراحل فرهنگی را می گذرانیم و این در حالـی است که ضرورت هر چه بیشتر انتشار فرهنگ اصیل در میان اقشار گوناگون ملل و امم محسوس می گردد و چون گرایش روز افزون انخراط در شئون اقتصادى محض، باعث انحطاط کوشش هاى فکرى و فرهنگی شده است، پهلوی علمی متحمل خساره های زیادی گردید. از جانب دیگر آتئیسم جهانى از انتشار اکاذیب علیه آیدیالوژی اصیل توحید هیچگونه دریغ نورزید و در ابتعاد ملل ضعیف از قیم و ارزش های اخلاقی سعی وسیعی را مبذول داشت که تا حدود چشمگیری اگنوستیسسم وسپتی سیزم از دایرهء فلسفی اش پا فراتر گذاشته وارد قلمـرو فرهنگ شده است. و بوضاحت وسعت ساحهء انکار و تردید علمى در مجامع بشرى ملموس است…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید