بدون شک و تردید یکی از پرمسئولیت ترین مراحل فرهنگی را می گذرانیم و این در حالـی است که ضرورت هر چه بیشتر انتشار فرهنگ اصیل در میان اقشار گوناگون ملل و امم محسوس می گردد و چون گرایش روز افزون انخراط در شئون اقتصادى محض، باعث انحطاط کوشش هاى فکرى و فرهنگی شده است، پهلوی علمی متحمل خساره های زیادی گردید. از جانب دیگر آتئیسم جهانى از انتشار اکاذیب علیه آیدیالوژی اصیل توحید هیچگونه دریغ نورزید و در ابتعاد ملل ضعیف از قیم و ارزش های اخلاقی سعی وسیعی را مبذول داشت که تا حدود چشمگیری اگنوستیسسم وسپتی سیزم از دایرهء فلسفی اش پا فراتر گذاشته وارد قلمـرو فرهنگ شده است. و بوضاحت وسعت ساحهء انکار و تردید علمى در مجامع بشرى ملموس است…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید