کسانیکه قرآن عظیم الشان را با تأمل و عقیدت تلاوت نموده و در ادای عبادات بدنی و مالی مانند نماز و زکات و صدقات از ھیچگونه بذل مساعی دریغ نمی ورزند در حقیقت امیدوار چنان تجارت نافع اند که در آن احتمال و اندیشۀ خساره و نقصان نیست و چون خداوند تبارک و تعالی غفور و شکور است گناھان آنھا معاف شده و اجور ایشان مضاعف گردیده و تلاوت و اطاعت و انفاق آنھا مورد قدردانی قرار میگیرد…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید