khetabat

غَفلَت

اکتبر 19, 2019

یکی از منفی ترین و مذموم ترین صفاتی که انسان را به سوی تباهی می کشاند عبارت از غفلت می باشد. شخصی که به این بیماری دچار مهلک دچار شود، هیچگونه آمادگی برای نجات ندارد، و ……

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید