اهتمام ورزیدن به نسل جدید (۲ قسمت)
  • جدیدترین
  • ویدئوها

اهتمام ورزیدن به نسل جدید (۲ قسمت)

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان اهتمام ورزیدن به نسل جدید (2 قسمت) https://youtu.be/i3kV_2Ejqzc?si=lhFc7hJk7_c0dRch اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت دوم) https://youtu.be/-dqYX5qbxlc?si=3DQMEJL8sCsS1JMu اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت اول)

دسامبر 7, 2023

پایبندی به اصول اسلام
  • جدیدترین
  • ویدئوها

پایبندی به اصول اسلام

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( 2 قسمت) https://youtu.be/Pp2RXtJtcNc?si=fWMR2sETe6QwaXYu سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت دوم) https://youtu.be/YSFNyZNVb_Y?si=FkANU4ylB_LBi9re سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت....

دسامبر 7, 2023

رسول الله صل اله علیه وسلم
  • جدیدترین
  • ویدئوها

رسول الله صل اله علیه وسلم

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان رسول الله صل اله علیه وسلم https://youtu.be/4oulMb21kjE?si=BqmQVlQ9UQOZXQ1q

اکتبر 5, 2023

رسول الله صل اله علیه وسلم
  • جدیدترین
  • سخنرانیها

رسول الله صل اله علیه وسلم

سپتامبر 29, 2023

ثبات و پایداری در مسیر مبارزه
  • جدیدترین
  • سخنرانیها

ثبات و پایداری در مسیر مبارزه

جولای 23, 2022

khetabat

صـبـر ایـوبی

ژوئن 23, 2019

اسم نبی خدا ایوب علیه السلام مقرون به صبر و شکیبایی می باشد، و مثالھای صبر ایوبی زبانزد عام و خاص شده است، یعنی شخصیتِ تاریخی ایوب علیه السلام به صفت صبر متصف گردیده است که درس مھمی برای تاریخ پروران می باشد، تا بدانند که تاریخ با جمال صفات معنوی مزین می گردد، و نه با زیبایی اندام و رخسار و طول و عرض جسم، زیرا تاریخ در حقیقت مجموعۀ افکار و صفات متعالی مانند آگاھی، اراده، اختیار، انتخاب، ابداع، ایثار و عشق مطھر است که با سیر تکاملی زمان، از طریق انسان وجود خارجی پیدا می کند…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید