با گناهان چگونه مبارزه کنیم؟
معرفی اسباب و عوامل مبارزه با گناهان و بازگشت به سوی پروردگار مهربان و بخشنده است. نویسنده در این اثر، با استعانت از آیات هدایتگرِ قرآن و کلام پیامبر عزیز اسلام، راه‌های دوری‌جستن از گناهان و تضرع به درگاه باریتعالی را برای آمرزش و غفران شرح می‌دهد. وی در آغاز، شیوه صحیح توبه و استغفار به درگاه خداوند را بیان کرده و سپس نشان می‌دهد که فرایض و نوافلی همچون وضو و اذان و نماز، شرکت در نماز جمعه، نماز توبه، صدقه‌دادن روزه، حج و عمره و جهاد در راه خدا، چگونه باعث نابودی گناهانِ مؤمن می‌شود…