مقالات

گـنـجـینـه های گـمـشـده

گـنـجـینـه های گـمـشـده

برادر و خواھر مسلمان ! بنابر کثرت مشاغل غافل کنندۀ بیھودۀ دنیوی و با کمال تأسف از مھمترین و با ارزشترین اعمالیکه دارای ثواب و اجر بی نھایت اند، تجاھل ورزیده ایم، در این خلاصه به اعمالی اشاراى مختصر بعمل آمده است که اگر یک حصۀ وقت روزمرۀ خود را به آن مشغول بداریم، بدون شک خوشبختی ھا و سعادتھاى دارین ما را به آغوش خواھد کشید…

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید و بشنوید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن